Skelhus, Roldvej 4, 9510 Arden, Tlf.: 97114392
Om Skelhus

Vi er et af de tre børnehuse i Dagtilbud Rold Skov. Vi har til huse i en ældre Skovridderbolig i kanten af Rold Skov.  Vores bolig består af Stuehuset og Laden. Vi har gode indendørs faciliteter med fx en masseovn i laden, dog har vi ikke specielt mange kvadratmeter indendørs. Udendørs har vi optimale rammer med Rold Skov indenfor 50 m., en lækker gammel have og et kuperet terræn, som hjemmebase. Vi bestræber os på at bruge skoven, så meget som muligt og har rigtig mange steder i skoven, som vi jævnligt besøger, og nogen gangen finder vi nye spændende  steder.

Børnehaven blev oprindelig etableret i december 2006, som førskolegruppe for Arden bys førskolebørn, men har siden august 2008-2010 fået en glidende status af alm. børnehave. Vi er derfor en ret "ung"  institution i vores ledelsesfælleskab; Dagtilbud Rold Skov. Forældregruppen i Arden by har modtaget vores skovtilbud med en stor interesse, og der er derfor god søgning til børnehaven.

Afdelingen er en Skovbørnehave, derfor tager størstedelen af den pædagogiske praksis afsæt i udendørs aktiviteter i og omkring Rold Skov.  I dagligdagen gør vi en dyd ud af at varetage ”kerneydelsen” – dvs. det direkte arbejde med børnene. Vi prioriterer arbejdet  med relationer, barnets sociale liv med tid og plads til leg. Derudover er vi gode til at igangsætte forskellige forløb, hvor vi sætter fokus på forskellige tema’er; "Fra jord til bord", Rim og remser, Musik, Traditioner, "Dyr", Motion og Bevægelse og meget andet!

Vi indretter vores praksis ud fra årstiderne. I sommer halvåret dvs. (april), maj, juni, juli, august, september, (delvist oktober) opholder vi os mest muligt udendørs - også i forbindelse med måltider. I vinter halvåret (de øvrige måneder) tager vi bestik af vejr og vind - og leger/spiser, som regel inde i længere tidsrum, når det er nødvendigt. (De yngste børn, får naturligvis en daglig struktur, som imødekommer deres behov for bleskift, middagssøvn o.a.) 

Uanset, vil man som barn i vores skovbørnehave få rig mulighed for at opleve vind og vejr i alle afskygninger på alle årstider. Dét tror vi på giver et godt barneliv! Vælger du, som forælder, at indskrive dit barn i Skovbørnehaven Skelhus, giver man sit barn et børnehaveliv med natur, udeliv, ro og plads til fordybelse. 


Billede 1
Sidst opdateret 3. august 2015