Skelhus, Roldvej 4, 9510 Arden, Tlf.: 97114392
Vejregler
Vores børnehave ligger for enden af præcis 652,4 m. grusvej. Vi vælger at fokusere på dét, som ligger for enden af vejen; En dejlig skovbørnehave med en unik beliggenhed! I vinterhalvåret ryddes naturligvis for sne, men man må som billist forvente perioder, hvor vejen er medtaget af regn m.v.

Generelt for færdsel til og fra Skelhus gælder følgende:

 
  • Vi beder alle køre ordenligt på vores grusvej; 30 km/t er passende!
  • Vi har ikke indhegnet børnehaven, derfor skal alle køre stille og roligt til og fra børnehaven!
  • Forældrene har ansvar for børnene på P pladsen, når de afleveres/hentes.
  • Forældre kan parkere tættest på husene med bilens forende pegende mod øst! 
  • Personalet parkerer på p pladserne mod syd.
  • Vi vil ikke have biler stående i tomgang på P pladsen! 


Reglerne er følgende;

  • Trafikanter, som kører op mod børnehaven har fortrinsret! Derfor skal billister, som kører nedad bakken trække ind i de respektive vigespor, selvom disse befinder sig i modsatte side af vejen!

Reglen er indført på baggrund af erfaringer med tidligere års snefald og fordi, det er nemmere at starte bilen nedad, fremfor opad! I må meget gerne spørge personalet til råds, hvis I har yderligere spørgsmål vedrørende trafikken til og fra Skelhus.

 

 

.  Vi har følgende færdselsregler   

Ugens Vejprognose; Vejen har været en smule medtaget og hullet, men nu har Frank, vores pedel, udbedret de værste huller, så god kørsel til alle! ( nedenstående foto, som stammer fra Google!)   

 

 

Billede 1
Sidst opdateret 7. juli 2015